Transient

404

Her har det skjedd noe rart.

Her er det ikke mye annet å gjøre enn å rykke tilbake til start.