AVO Consulting AS

Rådgivning og implementering av Robotic Process automation (RPA) og Artificial Intelligence (AI)

AVO Consulting bygger Nordens fremste miljø innen software-roboter (RPA) og kunstig intelligens (AI)

De hjelper virksomheter i å skape nye og bedre måter å arbeide på. AVP Consulting utnytter roboter og AI for å designe og automatisere forretningsprosesser og bygge fremtidens organisasjoner i stor skala.

Med de mest erfarne ekspertene innen Robotic Automation i Norden, er AVO Consulting strategisk rådgiver og implementerer av disruptiv teknologi som muliggjør etablering av ”virtuelle arbeidsstyrker” hos virksomheter.